Belső egyensúly a külső krízisben: mentálhigiénés konzultáció

VUCA.

Volatile. Uncertain. Complex. Ambiguous. Azaz: Változékony. Bizonytalan. Komplex. Kétértelmű.

Minden folyamatosan alakul, a transzformáció lett a „normális” állapotunk. Kiszámíthatatlan. Rendkívül összetett, sokszor csak utólag feltérképezhető hatások és összefüggések indítanak el néhány nap vagy hét alatt kibontakozó, radikális változásokat. Nincsenek stabil, biztos tudások és módszerek, nincsenek egyértelmű, általános érvényű válaszok. Fluiditás, változás, sodródás az eseményekkel.

Ilyenné vált a világunk, és ilyen is marad. És ez minden korábbinál nagyobb stresszt okoz: a gyors reagálás és megállás nélküli rugalmas alkalmazkodás kényszere az alapélményünk. Ráadásul elvesznek a fogódzóink, minden megkérdőjeleződik, haszontalanná vagy éppen kontraproduktívvá válnak a megszokott rutinjaink.

Az új valósághoz való sikeres alkalmazkodás a szervezeti és egyéni túlélés és fejlődés záloga.

A PROGRAM

A világ állapota sokak számára okoz szorongást, feszültséget, bizonytalanságot. Ez az érzelmi / mentális stressz velünk marad, sőt, minden jel szerint fokozódni fog. Mindez eddig nagyrészt ismeretlen terheket ró a munkavállalókra és a vezetőkre, miközben a versenyképesség megtartásához stabil, kiegyensúlyozott és kiszámíthatóan teljesítő munkatársakra lenne szükség.

Sokaknak nagy nehézséget jelent a munka és a magánélet összeegyeztetése, a személyes találkozások hiánya, a kizárólag online munkavégzés. Az egyéni és társas életviteli problémák, hiányok felerősödnek, “privát krízisek” bontakoznak ki.

A Neosys mentálhigiénés konzultációja a munkatársak mentálhigiénés jóllétének helyreállítását, stabilizálását támogatja. A konzultációs program keretében szakemberink segítenek az egyéni megküzdési stratégiák és megoldások feltérképezésében, alkalmazásában és fejlesztésében. Ilyenek lehetnek például:

  • racionálisan értelmezni és kezelni a nehéz érzéseket
  • meghatározni, hogy az adott szituációban mit várhatunk el reálisan magunktól és a környezetünktől
  • megérteni és felismerni az alapvető dinamikai és pszichológiai összefüggéseket
  • megtalálni az erőnket, lendületünket, fókuszunkat – cél az előre tekintő attitűd erősítése
  • felismerni hol van szükség változásra, változtatásra az életünkben.