3 kérdés 3 válasz a team coachingról

3 kérdés 3 válasz a team coachingról

19 éve foglalkozom szervezetfejlesztéssel, 15 éve vezetek egyéni és team coaching folyamatokat. Az alábbi kérdéseket rendszeresen teszik fel új ügyfeleim (akiknek még nem ismerős ez a munkamód), és a szervezetfejlesztést tanuló „diákjaim”. Íme a válaszaim.

1. Mi lesz az agenda? Hogy mi?! Nincs agenda? Nincs agenda.

Tényleg. Azaz, nincs előre meghatározott, rögzített forgatókönyv, mint ahogy nincs a team coaching alkalom fél-, egy-, vagy kétnapos időtartama alatt végig szigorúan követett tematika sem.

De akkor honnan tudjuk, hogy mikor minek kell következnie?

Nem tudjuk. 😊

A mi megközelítésünkben (és nem állítom, hogy ez az egyetlen helyes megközelítés) a team coaching egy olyan, eszközhasználatában szabad (freestyle), hatásában rendkívül intenzív fejlesztési módszeregyüttes, amivel egy team működési és együttműködési hatékonyságát, a feladatai sikeres elvégzéséhez szükséges képességeit, kollektív gondolkodásmódját (paradigmáit), és viselkedéseit, illetve rutinjait (a team tagok egyéni megoldásait, és a közös, team szintű rutinokat) fejlesztjük.

Ezen a célrendszeren belül minden módszertani megoldás megengedett és szabadon választható. A legfontosabb kérdés az, hogy amit csinálni készülünk a teammel, az előreviszi-e őket a céljaik hatékonyabb elérése felé.

Nincs tehát fix agenda, hiszen a folyamat során egyes témák „megjelennek”, felerősödnek”, „kibontakoznak”, más témák „átalakulnak”, vagy „perifériára kerülnek”, „elvesztik a jelentőségüket”. Módszertani megoldásainkkal mindig a teamnek az adott fázisban megfigyelhető állapotára, befogadókészségére, dinamikai változásaira reagálunk, így lépésről lépésre „bontjuk ki”, vagy „építjük fel” a fejlesztési folyamatot.

Ez nem azt jelenti, hogy nem tudjuk, mit csinálunk, csak találgatunk, próbálkozunk.

Nagyon is tudjuk, hogy mit csinálunk. Horgonyként, irányjelzőként a rendelkezésünkre állnak az előkészítő konzultációkon azonosított célok, témák, igények, elvárások. Ezekhez rendszeresen visszanyúlva ellenőrizzük (nyílt párbeszédben a megbízóval és a teammel), hogy jó irányba haladunk-e, és szintén egyeztetjük a résztvevőkkel a következő lépésre vonatkozó javaslatainkat. 
Sok tapasztalattal a hátunk mögött arról is van határozott elképzelésünk, mit lehet elérni a programon, meddig juthatunk el az első alkalommal. És természetesen van javaslatunk az indításra, jellemzően az első, vagy az első két blokkra. Aztán meglátjuk, mi jön…

2. Akkor ez egy ilyen csoportterápia?

(B verzió: Akkor ez egy ilyen anonim alkoholisták gyülekezete?)

A legkevésbé sem.

Nagyon is konkrét, üzleti / szakmai / szervezeti célokhoz szorosan kapcsolódó megbízásokkal dolgozunk. Az elmúlt három hónap team coaching programjainak témáiból szemezgetve: új szervezeti és irányítási struktúra és az átállás folyamatának megtervezése, hatékonyabb alkalmazkodás az átalakult nemzetközi szervezethez, a leadership team döntéshozatali mechanizmusainak felülvizsgálata, egy team tag (felsővezető) elbocsátása által keltett hatások feldolgozása.

A kiindulópontok és az eredmények is kézzelfoghatók, gyakorlatiasak. Az egyes fejlesztő megoldásokat és a teljes team coaching programot is pragmatikus, „földközeli” hozzáállással készítjük elő és vezetjük végig. Nincs önmagáért való pszichologizálás, de a racionális munka mellett (azzal szoros összefüggésben) sokat dolgozunk érzelmi hatásokkal és folyamatokkal, csoportdinamikai helyzetekkel, értékrendbeli kérdésekkel, hitekkel és meggyőződésekkel.<6p>

Számunkra éppen ez a team coaching egyik legfontosabb eleme: a racionális, gyakorlatias feladatok és az emocionális / dinamikai munka összekapcsolása. Hitünk és tapasztalatunk szerint azok a legeredményesebb és a legrugalmasabban változni képes teamek, amelyekben ez a két szempont összhangban érvényesül.

3. Én (a csapat vezetője) is csak egy résztvevő vagyok, ugye?

A vállalati tréningek egyik „ősforrása” (a klasszikus osztálytermi oktatás mellett) az önismereti, illetve a terápiás csoportmunka. Ez utóbbi kettőből származik, és maradt velünk a mai napig az a dogma, miszerint egy ilyen programon mindenki egyenrangú, és a vezető is csupán csapattag. 
A mi team coaching megközelítésünkben a vezető: vezető! Nem egy a csapat tagjai közül, hanem az elejétől a végéig teljes vezetői szerepével van jelen, mint megbízó, mint döntéshozó, mint meghatározó személyiség, mint a team legnagyobb felelősséggel rendelkező tagja, aki egy lépéssel mindig előrébb jár a fejlődés útján.

A team coachingon a vezető nem csak a megbízónk, hanem a szövetségesünk is. Segít a csapatot inspirálni, megmozdítani, a céljainak megfelelő irányba terelni, és segít a team coaching együttműködési kereteinek (pl. őszinte, transzparens kommunikáció, direkt visszajelzések, feszült helyzetek felvállalása, konstruktív hozzáállás) érvényesítésében.

A vezető „kapja” a legtöbbet (a visszajelzésekből, a problémafelvetésekből, a felelősségből), és példamutatóan „beleáll” a nehéz helyzetekbe – ezzel inspirálja, irányba állítja, és magával húzza a teamet a magasabb szintű működés felé.

A team coaching számunkra tehát…

…a team működési hatékonyságát, együttműködési rutinjait és kultúráját intenzíven fejlesztő, eszközválasztásában szabad módszeregyüttes, ami konkrét üzleti, szervezeti célokból kiindulva, a gyakorlatias megoldáskeresést az érzelmi, dinamikai folyamatokkal ötvözve, és a team vezetőjét kiemelt szerepben „használva” hoz létre tanulást, fejlődést.

Jelentkezz team coach képzésünkre:
http://team-coaching.neosys.hu/

Koncz András 
Ügyvezető partner
Tanácsadó, coach (APECS)